Aparaty słuchowe ceny NFZ

Image

 

Kto Ubytek słuchu Sprzęt Refundacja Wysokość dofinansowania
Dzieci
i młodzież
(do 26 roku życia)
Powyżej 30dB APARAT
SŁUCHOWY
przewodnictwo
powietrzne
Raz na 3 lata 2000zł
na 1 aparat
4000zł
na 2 aparaty
przewodnictwo
kostne
1800zł
na 1 aparat
3600zł
na 2 aparaty
WKŁADKA DO APARATU Zgodnie
z zaleceniami lekarza
60zł
Osoby
dorosłe
(powyżej 26 roku zycia)
Powyżej 40dB APARAT
SŁUCHOWY
przewodnictwo
powietrzne
Raz na 5 lat 700zł
na 1 aparat
1400zł
na 2 aparaty
przewodnictwo
kostne
2160zł
na 1 aparat
2520zł
na 2 aparaty
WKŁADKA DO APARATU 50zł
Inwalidzi
wojenni
osoby represjonowane
Powyżej 40dB APARAT SŁUCHOWY Po okazaniu
właściwej
legitymacji
1000zł
na 1 aparat
2000zł
na 2 aparaty
WKŁADKA DO APARATU 50zł

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie

Kto Ubytek słuchu Sprzęt Refundacja Wysokość dofinansowania
Dzieci
i młodzież
(do 26 roku życia)
Wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy Raz na 5 lat Kwota refundacji: 2750zł

PCPR

Dofinansowanie z Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie (inaczej również PFRON) jest możliwe jeżeli spełniają Państwo następujące wymagania:
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, który uzyskają Państwo w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej PCPR w miejscowości w której Państwo mieszkają (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – www.wcpr.pl)
• Oświadczenie o dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy lub w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę waloryzacja z całego roku.
• Kserokopia zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza laryngologa i potwierdzonego przez NFZ.
• Faktura na zakupione aparaty słuchowe lub Faktura Pro-forma z informacją o szacowanych kosztach zakupu
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od posiadanych przez daną placówkę środków. Zazwyczaj jest to w okolicach 1000 zł na jeden aparat słuchowy. W przypadku osób do 26 roku życia jest to kwota oscylująca w granicy 2000 zł na jeden aparat.
Okres oczekiwania na dofinansowane jest uzależniony od liczby wniosków złożonych w danej placówce PCPR.
Jesteśmy otwarci na pomoc w uzyskaniu dofinansowania z PCPR. Procedura uzyskania dofinansowania jest na pierwszy rzut oka skomplikowana, dlatego zachęcamy aby Państwo pozostawili to w naszej gestii.
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące dofinansowań zapraszamy do kontaktu pod numerem: 517 224 111 lub e-mail: biuro@akademiaslyszenia.pl